Overordnede planer

Her finder du Skive Kommunes "Politik for fortsat drift", "Plan for fortsat drift" samt kommunens sundhedsberedskabsplan.

Godkendt af Byrådet 27. november 2018.

Skive Kommune har ansvaret for at levere en række kritiske funktioner med direkte påvirkning af borgere og virksomheder. Både i hverdagen, og når uforudsete, større hændelser truer den fortsatte drift.
Politik for fortsat drift skal være med til at sikre, at dette ansvar varetages bedst muligt, og at Skive Kommune har den robusthed, der skal til for at håndtere uventede hændelser på betryggende vis.

Politik for fortsat drift er gældende fra 1. januar 2019 til 31. december 2021.

Hent Politik for fortsat drift (pdf)

Godkendt af Byrådet 27. november 2018.

Skive Kommune skal være en robust virksomhed. Robustheden skal blandt andet måles på kommunens evne til at opretholde kritiske funktioner for borgere og virksomheder – også når større og uventede hændelser indtræffer.
Plan for fortsat drift sikrer en entydig og enstrenget beslutnings- og kommandovej ved håndtering af større eller uventede hændelser.

Plan for fortsat drift er gældende fra 1. januar 2019 til 31. december 2021.

Hent Plan for fortsat drift (pdf)

Sundhedsberedskabsplanen skal sikre, at Skive Kommune inden for sundheds- og omsorgsområdet har planlagt og kan yde en koordineret indsats i ekstraordinære situationer for hurtigst muligt at opnå en normaliseret tilstand.
Sundhedsberedskabsplanen er en del af Skive Kommunes samlede beredskabsplan og har samtidig relationer til det øvrige regionale og nationale beredskab.

Hent Sundhedsberedskabsplanen (pdf)