Evakuering

 • Hvis du har pc-arbejdsplads - lås computeren (ctrl - alt - delete holdes nede samtidigt, tryk derefter enter).
 • Er det en brand eller brandalarm, som er årsag til evakuering - luk døre og vinduer (døre må ikke låses).
 • Forlad straks området - få alle med ud. Tal tydeligt - stop ethvert tilløb til panik!
 • Benyt nærmeste frie udgang. Gå til anviste samlingssted og meld dig til din daglige leder eller politiet.
 • Undgå brug af elevator.
 • Sørg for at få dine nødvendige personlige ejendele med.

Ansvar for evakueringen

 • Der bør være udpeget evakueringsansvarlige på alle etager.
 • Hvis der ikke er udpeget evakueringsansvarlige, har afdelingslederen / institutionslederen ansvaret for effektiv evakuering.

På samlingsstedet

 • Bliv på det anviste samlingssted, indtil du får anden besked.
 • Sørg for at kende antallet af medarbejdere, gæster og eventuelle håndværkere.
 • Sørg for at foretage optælling på samlingsstedet, og meld straks eventuelt savnede personer til brandvæsnets eller politiets indsatsleder.

Følg de grønne evakueringsskilte eller benyt nærmeste frie flugtvej/udgang