Krisestyring

Her finder du konkrete retningslinjer og hjælpeværktøjer til krisestyring sammen med Skive Kommunes overordnede plan og politik for området.

Krisestab

For at håndtere en krise effektivt er det afgørende, at der hurtigst muligt etableres en effektiv krisestyringsledelse (her benævnt krisestab).

I menupunktet Krisestab kan du se, hvordan en krisestab bliver aktiveret, og hvem der sidder med i den. 
Vær opmærksom på, at en krisestab kan etableres på to forskellige driftsniveauer afhængig af krisens karakter og omfang.

Rollebaseret krisestyring

For at komme godt igennem en krise er det besluttet, at krisestyringsledelse i Skive Kommune benytter sig af rollebaseret krisestyring.

Det betyder, at der er fem roller, der skal besættes i krisestaben. Hver af disse roller dækker et ansvarsområde i en krisesituation. Formålet er, at det står klart, hvem der har hvilket ansvar. Det giver det bedste overblik og den bedste opgaveløsning i en krisesituation, som kan være kompleks og til tider uoverskuelig. Læs mere om de fem roller

I delplanerne for de enkelte forvaltninger/stabe kan du læse mere om, hvordan man lokalt forholder sig til rollebaseret krisestyring, herunder om rollerne er fordelt på forhånd, eller om de fordeles i den konkrete situation, når den opstår.

Krisekommunikation

Krisekommunikation er en central opgave i enhver krisesituation. I menupunktet om krisekommunikation finder du en særskilt plan, der retter sig mod den eller de, der udpeges som kommunikationsansvarlige i en given krise.

Overordnede Planer

Her finder du de overordnede dokumenter, som udgør rammen for beredskabsplanlægningen i Skive Kommune. I forhold til alle de andre planer på hjemmesiden (delplaner og indsatsplaner) er de specielle, fordi de er lovkrævede, og fordi de er godkendt i byrådet. Det drejer sig om Politik for fortsat drift, Plan for fortsat drift samt Sundhedsberedskabsplan. 

Dokumenterne indeholder en kombination af målsætninger, ansvarsområder og konkrete ansvisninger på området. De konkrete anvisninger er trukket ud i de enkelte delplaner og indsatsplaner, så det er nemt for dig som ansat i Skive Kommune at finde den plan og dermed den hjælp, du har brug for.

Nøglespørgsmål i forbindelse med kriser

1. Hvad er der sket? Hvad, hvor, hvornår, hvor mange, hvor længe, hvorfor (formodet årsag?) 

2. Hvad er seneste nyt?

3. Hvad er kommunens rolle i krisen?

4. Hvad ved vi endnu ikke? 

5. Hvordan skal borgerne forholde sig?

6. Hvad gør kommunen nu? 

7. Hvem kan man kontakte for mere information? 

8. Hvornår opdaterer vi information næste gang? fx på nettet eller ved pressemøde