Håndtering af iltflaster ved brand

Brandinstruks for håndtering af iltflasker ved brand.

  • Afspær området, hvor iltflaskerne befinder sig.
  • Når beboerne og personale er evakueret og der ikke er ild og stærk varme i nærheden af iltflaskerne og der er tid og overskud, fjernes iltflaskerne fra brandområdet.