Sådan bruger du hjemmesiden

I Skive Kommunes beredskabsplan finder du de planer, du som medarbejder skal bruge, hvis der opstår en alvorlig og uventet hændelse.

Som medarbejder skal du sætte dig ind i din forvaltning eller stabs beredskabsplaner. Det er vigtigt, at du ved, hvordan du skal handle, og hvem du skal kontakte, hvis der opstår en alvorlig og uventet hændelse.

Hjemmesiden består af fire områder.

  • Akut hjælp
  • Delplaner og indsatsplaner
  • Krisestyring
  • Kontakt

Som medarbejder har du især brug for at orientere dig i Akut hjælp og afdelingernes delplaner.

Om Akut Hjælp

Akut Hjælp er en samling af korte action cards, som kan bruges i situationer, der kan opstå i en hvilken som helst afdeling og uanset fysisk placering.
Akut Hjælp indeholder bl.a. gode råd om førstehjælp, alarmering ved brand m.m. Vær opmærksom på, at hvis din egen afdeling har lavet særlige planer i tilfælde af f.eks. brand – så er det disse, du skal følge.

Om Delplaner og indsatsplaner

Delplaner indeholder de planer, som dit område har vurderet, der er nødvendige for at kunne håndtere alvorlige situationer. 

Planerne for de enkelte hændelser hedder indsatsplaner. I nogle tilfælde er en indsatsplan i sig selv tilstrækkelig til at håndtere en given situation.

Nogle hændelser kan dog være så komplekse, at der for overblikkets skyld er lavet såkaldte Action Cards, der understøtter indsatsplanen.

Som medarbejder er du forpligtet til at orientere dig om indholdet i de indsatsplaner og action cards, der er lavet for dit område.  

Om Krisestyring

Dette område beskriver mere generelt, hvordan Skive Kommune arbejder med krisestyring. Det handler blandt andet om, hvordan en krisestab sammensættes, hvordan den aktiveres, og hvordan den arbejder (rollebaseret krisestyring). Krisestyring er særligt relevant for dem, der kan forventes at skulle indgå i en krisestab, dvs. ledere og særlige ressourcepersoner.

Om hjemmesiden

Vi gør opmærksom på, at der fortsat kommer nye planer til, så du skal løbende holde dig orienteret om planerne for dit arbejdsområde.

Akut hjælp

<p>Alarmering, bombetrussel, brand, evakuering, førstehjælp, overfald og trusler samt psykologisk krisehjælp</p>

Se mere i Akut hjælp

Krisestyring

<p>Se hvordan en krisestab sammensættes og arbejder</p>

Krisestyring