Ansvarlig for situationsbillede, log og dokumentation

Udarbejdet af Nordvestjyllands Brandvæsen.
Målgruppe: Krisestabene for Holstebro, Skive, Lemvig og Struer kommuner.

At sikre den ansvarlige for situationsbillede, log og dokumentation adgang
til overblik over de første og mest presserende opgaver efter krisestabens
aktivering.

1. Giv fremmøde på den aftalte lokalitet.

2. Indhent information til brug for det samlede situationsbillede.

 • Hvad er der sket, hvor mange er involveret, hvornår er det sket, umiddelbar omfang af skader.

3. Indret krisestabens mødelokale hvis nødvendigt.

 • Arbejdspladser, PC’ere, printere, AV-udstyr som projektor, smartboard
 • Whiteboards
 • Telefoner, mobiltelefoner og ladere
 • Mulighed for TV-modtagelse
 • Diverse kortmaterialer over kommunen
 • Forplejning og evt. indkvartering

4. Opstart log

 • Skabelon til Logbog (word)
 • Notér alle handlinger, beslutninger og undladelser så godt som muligt.
 • Husk, at loggen er underlagt anmodning om aktindsigt.
 • Husk, at loggen vil blive genstand for evaluering efter endt indsats.

4. Opdatér situationsbilledet