Proces-ansvarlig

Udarbejdet af Nordvestjyllands Brandvæsen.
Målgruppe: Krisestabene for Holstebro, Skive, Lemvig og Struer kommuner.

At sikre den ansvarlige for involverede processer/bygninger/ systemer/
teknik adgang til overblik over de første og mest presserende opgaver
efter krisestabens aktivering.

1. Giv fremmøde på den aftale lokalitet

2. Bidrag til situationsbillede og lav damage assessment

 • Modtag information fra de involverede afdelinger
 • Bidrag til interessentanalysen. Find ud af, hvem der er involveret.
 • Videregiv hurtigst muligt relevant information til den øvrige krisestab
 • Start vurdering af skadesomfang:
  • Find ud af, hvad er ramt?
  • Er samfundskritiske eller livsvigtige leverancer berørt?
  • Hvilke IT-systemer er berørt?
  • Hvilke leverandører er berørt?
  • Hvad kan køre videre?
  • Hvor hårdt er vi påvirket?
  • Hvor længe er vores leverancer nede?
  • Hvornår kan vi forvente, at vores leverancer kører igen?

3. Sikre fortsat drift

 • Hold fokus på at få re-etableret driften.
 • Fortab dig ikke i ”recovery” men tænk i løsninger, som får driften tilbage på sporet. Lav en plan for de eks. næste 2 timer – så 6 timer – så 12 timer.
 • Kald relevante teknikere ind.
 • Notér alle handlinger, beslutninger og undladelser så godt som muligt i
  krisestabens log.
 • Husk at loggen vil blive genstand for evaluering efter endt indsats.

4. Varetag kommunikation med leverandører