Kommunikationsansvarlig

Udarbejdet af Nordvestjyllands Brandvæsen.
Målgruppe: Krisestabene for Holstebro, Skive, Lemvig og Struer kommuner.

At sikre den ansvarlige for kommunikation adgang til overblik over de
første og mest presserende opgaver efter krisestabens aktivering.

1. Giv fremmøde på den aftalte lokalitet. Aktivér krisekommunikations-team.

2. Følg indsatsplan for krisekommunikation

 • Start interessentanalysen tidligst muligt og helst før første møde.
 • Find ud af, hvem der er involveret og hvad de har brug for af information.
 • Videregiv hurtigst muligt relevant information til den øvrige krisestab.
 • Kom med forslag til talsperson for kommunen/kommunerne.
 • Kom med forslag til første udtalelse fra talspersonen.
 • Skaf status over, hvad vi har kommunikeret indtil nu.
 • Skaf status på mediesituationen lige nu.
 • Skaf status på krisekommunikationsteamets behov for ressourcepersoner og anden støtte fra basisorganisationen.
 • Skaf status på samarbejde med decentrale enheder og eksterne aktører.
 • Træf beslutning af kommende kommunikations-initiativer og –strategier og afstem med kriseleder.

3. Sikr tydelig, troværdig, autentisk og korrekt information

 • Delegér og koordinér opgaver med det øvrige krisekommunikationsteam.

4. Etablér arbejdsfaciliteter for krisestyringsteamet

 • Start produktion af tekster
 • Etablér forstærket (social-)medieovervågning
 • Aktivér telefonomstilling og brief medarbejderne, når de møder.
 • Koordination med interne og eksterne talsmænd /
  kommunikationsansvarlige
 • For at sikre løbende koordination og gensidig orientering om strategier og
  kommunikationsinitiativer skal den kommunikationsansvarlige løbende
  holde kontakt med talsmænd i og uden for egen organisation; enten forud
  for eller lige efter krisestabens møder og pressemøder eller i forbindelse
  med aktuelle pressehenvendelser.
 • Tilrettelæg pressemøde hvis relevant
 • Opdatér hjemmeside og sociale medier
  Målgruppe for