Dagsorden for Krisestabens første møde

Udarbejdet af Nordvestjyllands Brandvæsen
Målgruppe: Krisestaben for Holstebro, Skive, Lemvig og Struer kommuner.

 

Formål

At sikre hurtig og effektiv afvikling af Krisestabens første møde.

 

Dagsorden for Krisestabens første møde

 1. Registrering af deltagere og udpegelse af referent.
 2. Fordeling af roller - Kriseleder, logfører, kommunikationsansvarlig, person-ansvarlig, proces-ansvarlig (teknik, bygning/system/produktionsansvarlig).
 3. Kort orientering om årsag til krisestabens aktivering (SITUATION).
 4. Fysisk sikkerhed for krisestaben.
 5. Godkendelse af interessent-analyse præsenteret af kommunikationsansvarlig.
 6. Input til samlet situationsbillede – bordet rundt (OPGAVE).
 7. Opkvalificering af den umiddelbart igangsatte afhjælpning (UDFØRELSE).
 8. Opgørelse af umiddelbart behov for ressourceallokering.
 9. Opgørelse af umiddelbart behov for ekstern bistand.
 10. Bemanding af forvaltningernes stabe.
 11. Input til eller godkendelse af krisekommunikations-strategi (KOMMUNIKATION).
 12. Fysiske forhold for krisestaben (LOGISTIK).
 13. Metode til erfaringsopsamling.
 14. Opsummering af væsentlige beslutninger fra mødet.
 15. Fastsættelse af næste møde.