Storm og orkan

Storm/orkan kan medføre væltede træer, brækkede grene, løse bygningsdele og andre genstande på færdselsarealet.

Indsatsen retter sig primært mod trafikanter og borgere; samt sekundært mod bygninger og infrastruktur.

Meldinger om vejrforhold fra DMI, som udsender varsler om storme og følger deraf.

Desuden meldinger fra borgere, trafikanter, Politi og Beredskab.

Park og Vej har en døgnbemandet vagt, som modtager meldinger og iværksætter handling med nødvendigt mandskab og materiel.

Kommandovejen er pr. telefon. Vagten koordinerer indsatsen med Politi og Beredskab, og under hensyntagen til udførende mandskabs sikkerhed.

At beskytte menneskeliv, ved at bringe mennesker i sikkerhed for storm. Samt at foretage nødvendig afspærring af færdselsarealer, således at ulykker forebygges. Endvidere at sikre genstande, som kan udgøre en risiko, hvis de blæser rundt.

Dernæst kommer en oprydning efter stormen. Færdselsarealer skal ryddes så fremkommeligheden sikres. Oprydning koordineres med Politi og Beredskab.

Ved stormvarsel fra DMI klargør mandskab fra Park og Vej udstyr og materiel. Kendte og synlige løse genstande sikres og det kørende vejmandstilsyn orienterer andre aktører om kommende stormvejr.

Den vagthavende sikrer sig, at der er mandskab til disposition under og efter en storm.

Vagthavende har ansvaret for, at indsats koordineres med Politi og Beredskab.

Vagthavende har ansvaret for, at lede indsatsen i forbindelse med storm. Der kan indkaldes ekstra ressourcer efter behov.

Vagthavende styrer indsatsen fra det udførende mandskab og har ansvaret for, at udførende mandskab ikke udsættes for unødig fare i forbindelse med storm.

Park og Vej har nødvendigt personale og udstyr klar til indsats. Driftslederen har det overordnede ansvar for, at der til stadighed er nok ressourcer til indsatsen.

Internt:

Vagthavende informerer internt i Park og Vej samt til Drift og Anlæg på Rådhuset.

Drift og Anlæg sørger for nødvendig information i resten af organisationen samt på hjemmesiden/facebook.

 

Eksternt:

trafikkort.vejdirektoratet.dk/

Kollektiv trafik (Midttrafik), tlf. 7021 0230

P4 Midt og Vest, tlf. 9610 7500

Radio Skive, tlf. 9752 7722 eller

radioskive@radioskive.dk

Denne indsatsplan er udarbejdet af driftslederen ved Park og Vej – Entreprenørgården.

Godkendt af drifts- og Anlægschef Kim Hald, den 07.12.2018.

Kontakt

Drifts- og Anlægschef
Kim Hald
tlf. 9915 3670

eller

Driftsleder

Lars Skovgaard

Tlf. 9915 3701

eller

Vagthavende formand kontaktes via Entreprenørgården på tlf. 9915 3700.

Midt- og Vestjyllands Politi, tlf. 9614 1448 eller 1-1-4.

Nordvestjyllands Brandvæsen, tlf. 4053 0030