Skybrud og højvande

Kraftig regn/skybrud kan give oversvømmelse af vejarealer, hvilket er til fare for trafikanterne.

Skybrud kan medføre oversvømmelse af naboarealer og huse samt udfordre kloaksystemet.

Højvande kommer efter storme fra vest, hvor vandet presses ned i Skive Fjord. Dette kan medføre oversvømmelse af veje, stier og naboarealer.

Hermed bliver såvel trafikanter som borgere berørt af højvande.

Meldinger om vejrforhold fra DMI, som udsender varsler om højvande og kraftig nedbør. Park og Vej får desuden direkte meldinger fra højvandsmåler i Skive Havn.

Desuden meldinger fra borgere, trafikanter, Politi og Beredskab.

Drift og Anlæg har en højvandsvagt, som dækker perioden 01.11 – 01.04. Højvandsvagten har i denne periode ansvaret for, at ”Plan for højvandsberedskab” iværksættes efter behov.

De praktiske tiltag styres af vagthavende ved Park og Vej, som modtager meldinger og iværksætter handling med nødvendigt mandskab og materiel.

Kommandovejen er pr. telefon samt information pr. mail. Højvandsvagten koordinerer indsatsen med Politi og Beredskab.

Udenfor højvandssæsonen varetages indsats i forhold til skybrud og oversvømmelse af Park og Vej.

At stoppe følgevirkninger fra højvande og skybrud. Sikre borgere, trafikanter, infrastruktur og ejendomme.

At der efter en hændelse med oversvømmelse iværksættes oprydning og udbedring efter behov.

Ved varsel fra DMI klargør mandskab fra Park og Vej udstyr og materiel. Ved varsel om højvande igangsættes højvandsberedskabet

Den vagthavende ved Park og Vej sikrer sig, at der er mandskab til disposition under og efter en hændelse.

Vagthavende har ansvaret for, at indsats koordineres med Politi og Beredskab.

Højvandsvagten har ansvaret for, at lede indsatsen i forbindelse med højvande.

Ved skybrud og oversvømmelse har den vagthavende ved Park og Vej ansvaret for det udførende mandskab.

Vagthavende styrer indsatsen fra det udførende mandskab og har ansvaret for, at indsætte mandskab og materiel efter behov.

Park og Vej har nødvendigt personale og udstyr klar til indsats. Forud for hver højvandssæson (01.11) afholdes opstartsmøde og der foretages en højvandsøvelse.

Park og Vej har materiel i form af pumper, Flood Defence, sandsække og afspærringsmateriel.

Ved skybrud og oversvømmelse har den daglige formand eller vagthavende ansvaret for forebyggelse og udbedring.

Driftslederen ved Park og Vej sikrer, at der altid er mandskab og materiel til rådighed for opgaven.

Internt:

Vagthavende/højvandsvagten informerer internt i Park og Vej samt til Drift og Anlæg på Rådhuset.

Drift og Anlæg sørger for nødvendig information i resten af organisationen samt på hjemmesiden/facebook.

Plan for højvandsberedskab beskriver, hvem der skal informeres hvornår i forhold til højvandskoter.

Eksternt:

trafikkort.vejdirektoratet.dk/

Kollektiv trafik (Midttrafik), tlf. 7021 0230

P4 Midt og Vest, tlf. 9610 7500

Radio Skive, tlf. 9752 7722 eller

radioskive@radioskive.dk

Denne indsatsplan er udarbejdet af driftsleder ved Park og Vej – Entreprenørgården.

Godkendt af drifts- og Anlægschef Kim Hald, den 07.12.2018.

Kontakt

Drifts- og Anlægschef
Kim Hald
tlf. 9915 3670

eller

Driftsleder
Lars Skovgaard 
tlf. 9915 3701

eller

Vagthavende formand kontaktes via Entreprenørgården på tlf. 9915 3700.

Højvandsvagten på tlf. 2021 4003.

Midt- og Vestjyllands Politi, tlf. 9614 1448 eller 114.

Nordvestjyllands Brandvæsen, tlf. 4053 0030