Risikovirksomheder

Eksplosion, trykbølge, udslip eller brand.

Fare for spredning til områder i omkring risikovirksomheden.  

Beboere i nærområdet.

Alle borgere og virksomheder skal kontakte alarmcentralen 1-1-2, hvis der er behov for en akut miljøindsats. Nordvestjyllands Brandvæsen tilkalder Forvaltningen for Teknik, Miljø & Udvikling for miljøfaglig bistand.

Nordvestjyllands Brandvæsen kontakter Skive Kommune:

Tilkald inden for normal arbejdstid:
Forurening på landjorden - tlf. 9915 6635 eller 9915 6643.
Forurening af vandløb og søer - tlf. 9915 6643, 9915 6838 eller 9915 3632. 

Gylleuheld/udslip tlf. 9915 6856 eller 9915 6206.

Tilkald udenfor normal arbejdstid:
Nordvestjyllands Brandvæsen
Vagt, tlf. 2498 3998.

Nordvestjyllands Brandvæsen leder operationen i forbindelse med et uheld.

RING ALARM 1-1-2

Indsatsleder leder indsatsen sammen med Politiet.
Indsatslederen koordinerer med Politiet og Forvaltningen for Teknik, Miljø & Udvikling.

Indsatslederen fra Nordvestjyllands Brandvæsen og Politiet leder akutindsatsen.

Efter den akutte fase har Forvaltningen for Teknik, Miljø & Udvikling ansvaret for den efterfølgende indsats.

Nordvestjyllands Brandvæsen
Politiet (typisk ved 1-1-2 alarmer)
Medarbejder fra Forvaltningen for Teknik, Miljø & Udvikling.

Beredskabets miljøudstyr indgår i indsatsen.

Indsatsleder og politi informerer.

Den lokale leder informerer nærmeste leder i forvaltningen.

Indsatsleder og politi.

Denne indsatsplan er udarbejdet af

Godkendt af (afdelings-/stabschef) den 6/12 2018

Kontakt

RING ALARM 1-1-2

Nordvestjyllands Brandvæsen
Vagt, tlf. 2498 3998.

Forvaltning for Teknik, Miljø & Udvikling
Byg & Miljø Chef tlf. 2324 3584. 

Miljømedarbejder (Landjorden) tlf. 9915 6635 eller 9915 6643.

Miljømedarbejder (Vandløb og søer) tlf. 9915 6643, 9915 6838 eller 9915 3632.