Teknik, Miljø & Udvikling

Teknik, Miljø & Udvikling arbejder med følgende områder, hvor beredskabet skal fungere for at sikre borgernes sikkerhed og sundhed:

Den kritiske situation vil være forskellig indenfor hvert område. Derfor er organiseringen beskrevet under hver indsatsplan.

Kriselederne fra administrationen er:

Drikkevandsforurening:

Skybrud, højvande, oversvømmelse:

Vinter – sne, glatføre

Risikovirksomheder

Storm og orkan

Brand på rådhusene

Miljøuheld

Ansvarlig for situationsbillede, log og dokumentation:

Udpegning foretages ad hoc i henhold til den specifikke indsatsplan afhængig af hvilken kritisk leverance der er tale om

 

Ansvarlig for involverede personer:

Udpegning foretages ad hoc i henhold til den specifikke indsatsplan afhængig af hvilken kritisk leverance der er tale om

Ansvarlig for proces/teknik/bygning/systemer:

Udpegning foretages ad hoc i henhold til den specifikke indsatsplan afhængig af hvilken kritisk leverance der er tale om

Ansvarlig for kommunikation:

Udpegning foretages ad hoc i henhold til den specifikke indsatsplan afhængig af hvilken kritisk leverance der er tale om

 

Kriseledelsen mødes når dette aftales mellem kriselederen og den ansvarlige medarbejder for den specifikke kritiske leverance.

Undervejs i forløbet kan møder ske fysisk eller via telefon eller SMS.

Kontakt sker via opkald eller SMS.

Kriseledelsen mødes som udgangspunkt på Skive Rådhus, Den Blå diamant, Rådhuspladsen 2, 1. sal, mødelokale PULSEN. Kriseleder kan beslutte, at kriseledelsen mødes på anden lokalitet efter konkret vurdering og informerer i givet fald de øvrige deltagere herom i forbindelse med aktivering.

Kontakt sker pr. tlf., sms og mail. Arbejdstelefonnumre og arbejdsmails anvendes som udgangspunkt.
Chefer i organisationen skal om muligt være tilgængelige på arbejdstelefon udenfor normal arbejdstid.

I tilfælde af at Skive Kommunes øverste krisestab skal samles, er Teknik, Miljø & Udvikling repræsenteret ved direktør Thomas Lindberg, mail: thlr@skivekommune.dk, mobil: 2497 7125.

De enkelte kriseledere står til rådighed for krisestaben.

Beskrevet under hver indsatsplan

Denne delplan er udarbejdet af Peter Haugsted.

Godkendt af chefgruppen for Teknik, Miljø og Udvikling den 22-11-2018.

Kontakt

Se under hver indsatsplan