Psykosocialt beredskab

Skive Kommune har et psykosocialt beredskab som med kort varsel kan tilbyde hjælp til når der i forbindelse med naturkatastrofer, pandemier eller andre kriser, opstår akut behov for hjælp og støtte.

Hjælp til

Det psykosociale beredskab kan tilbyde borgerne hjælp ift. at overskue situationen, få styr på tankerne eller skabe overblik over handlemuligheder. Børn kan ligeledes få en snak med en voksen, som har erfaring i at hjælpe børn og unge i krisesituationer.

Afhængigt at situationen, kan det psykosociale beredskab også hjælpe med indlogering, mad, varme og social støtte.

Kontakt

Borgere, som har behov for hjælp i forbindelse med situationen, kan kontakte Center for Psykiatri og Rusmiddel på tlf.: 9915 5900 fra kl. 8-15.00 samt 2051 8025 uden for almindelig åbningstid.

Psykocosialt beredskab

Det psykosociale beredskab består af fagpersoner inden for: Center for Psykiatri og Rusmiddel, Sundhedsplejen, Familiesektionen/skolesocialrådgiverne, Familiecentret/Børne- og Ungdomspsykologerne, Pleje og visitation samt Kommunikation.

Som supplement til det kommunale psykosociale beredskab findes der fra regionens side ligeledes et psykosocialt beredskab, der tilbyder krisehjælp til borgere, der har behov for psykiatri- eller psykologfaglig akut hjælp i forbindelse med en krisesituation.