Trussel over telefonen

Modtageren af opkaldet:

 • Gør så vidt muligt ved fagter kollegaer opmærksom på, at der er et problem
 • Ved trusler i omstillingen trykker personalet på optageknappen, så samtalen optages
 • Alarmér politi ring 0 + 1-1-2 og orienter og anmeld situationen
 • Kontakt rådhusbetjentene ring 99 15 55 40/99 15 66 46 - eller få en kollega til at gøre det
 • Alarmér den daglige ansvarlige leder – eller få en kollega til at gøre det

Daglig ansvarlig leder:

 • Orienter andre afdelinger med det samme
 • Orienter alle medarbejdere i afdelingen - eller få en kollega til at gøre det
 • Vurder om dørene skal låses og om bygningen skal evakueres – vurdering foretages evt. i samarbejde med politiet.
 • Hvis bygningen skal evakueres:
  1. Kontakt rådhusbetjentene, som iværksætter evakuering
  2. Informer kommunaldirektøren el. Byrådssekretariatet ( 99 15 55 15 ) om årsagen til evakueringen. Kommunaldirektøren/Byrådssekretariatet informerer direktørerne for KUFA, SAS og Teknisk Forvaltning + stabschefer, som herefter informerer videre til chefer under sig osv.

Ved evakuering

Læs om evakuering

Opfølgning efter en trussel

 • Lederen iværksætter – efter behov - debriefing for de involverede medarbejdere, herunder rådhusbetjentene.