Mistænkeligt fund

  • Rør absolut intet! 
  • Rådhusbetjente hidkaldes – ring 99 15 55 40 eller 99 15 66 46 – gør det selv eller få en kollega til det
  • Rådhusbetjentene vurderer fundet og tager stilling til om politiet skal tilkaldes

Hvis truslen vurderes som reel

  • Rådhusbetjente ringer til politiet på 0 + 1-1-2 og orienterer om og anmelder situationen.
  • Rådhusbetjentene aftaler med politiet, om bygningen skal evakueres
  • Alarmér den daglige ansvarlige leder – gør det selv eller få en kollega til det.

Hvis bygningen skal evakueres

  • Rådhusbetjentene iværksætter evakuering
  • Daglig leder informer kommunaldirektøren el. Byrådssekretariatet ( 99 15 55 15 ) om årsagen til evakueringen. Kommunaldirektøren/Byrådssekretariatet informerer direktørerne for KUFA, SAS og Teknisk Forvaltning + stabschefer, som herefter informerer videre til chefer under sig osv.

Ved eventuel evakuering

Læs om evakuering