Evakuering

 • Ved brand eller brandalarm - luk døre og vinduer (døre må ikke låses).
 • Hvis gangen er røgfyldt, skal du blive på dit kontor
 • Forlad straks området - få alle med ud. Tal tydeligt - stop ethvert tilløb til panik !
 • Sørg for at få dine nødvendige personlige ejendele med, herunder mobiltelefon, hvis det er muligt
 • Gå til anviste samlingssted og meld dig til din daglige leder eller politiet.

Flugtveje

 • Følg de grønne evakueringsskilte eller benyt nærmeste frie flugtvej/udgang. Der er ved alle trapper opsat plantegning, hvor der er indtegnet flugtvej.
 • Ved brand eller brandalarm - undgå brug af elevator.
 • Ved brand eller brandalarm skal gangbesværede og kørestolsbrugere søge mod den brandtrappe, der er længst væk fra brandstedet. Kollegaer skal give besked til brandfolkene om, ved hvilken brandtrappe gangbesværede/kørestolsbrugere befinder sig.

Ansvar for evakueringen

 • Afdelingslederen har ansvar for evakuering af egen afdeling, herunder egne mødelokaler (afdelingerne udpeger personer, der har ansvaret i lederens fravær).
 • Byrådssekretariatet har ansvar for evakuering af mødelokaler og byrådssal på 3. sal i Torvegade 10.
 • Husrådet i Diamanten fordeler ansvar for evakuering af fælles mødelokaler i Diamanten.

På samlingsstedet

 • Bliv på det anviste samlingssted, indtil du får anden besked.
 • Sørg for at kende antallet af medarbejdere, gæster og eventuelle håndværkere, hvis det er muligt
 • Sørg for at foretage optælling på samlingsstedet, og meld straks eventuelt savnede personer til brandvæsnets eller politiets indsatsleder.

Info ved udgangene på rådhusene

Der opsættes skilte ved udgangene med info om, at adgang er forbudt, da bygningen er evakueret:

 • Borgerservice opsætter skilte ved den offentlige + personaleindgangen i Borgerservice
 • Rådhusbetjentene opsætter skilte ved personaleindgangen ved elevatoren + i Gyden
 • UU opsætter skilt ved den offentlige indgang hos UU
 • Dagplejen opsætter skilt ved personaleindgangen ved Dagplejen
 • Husrådet i Diamanten fordeler ansvar for skilteopsætning i Diamanten.