Bombetrussel

Ved bombetrussel mod rådhuset over telefon eller mail

  • Alarmér politi 1-1-2
  • Gengiv truslens ordlyd så nøjagtigt som muligt
  • Bygningen/bygningerne som truslen er rettet imod skal evakueres - med mindre politiet anbefaler noget andet
  • Kontakt rådhusbetjentene på tlf. 99 15 55 40/99 15 66 46, som iværksætter evakuering
  • Informer kommunaldirektøren el. Byrådssekretariatet ( 99 15 55 15 ) om årsagen til evakueringen. Kommunaldirektøren/Byrådssekretariatet informerer direktørerne for KUFA, SAS og Teknisk Forvaltning + stabschefer, som herefter informerer videre til chefer under sig osv.

Ved evakuering

Læs om evakuering

Ved bombetrussel ved fysisk fremmøde på rådhuset

Læs om overfald og trusler på rådhusene

Opfølgning efter en bombetrussel

  • Der iværksættes – efter behov - debriefing for de involverede medarbejdere, herunder rådhusbetjentene.