Kontakt 

Pleje & Visitation

Pleje og Visitationschef,
Lars Olesen
mob.: 20 34 30 60

Sektionsleder for Visitation og Hjælpemidler,
(p.t. sygemeldt)
Bende Okkerstrøm
mob.: 22 22 81 03

Leder af Hjemmeplejen,
Bente Søballe
mob.: 20 34 30 21

Leder af Plejeboligenheden
(stedfortræder for Pleje og Visitationschefen)
Marianne Frost
mob.: 20 34 30 02

Sektionsleder for fagkonsulentgruppen
Vakant

Hjemmeplejen Salling

Jebjerg og dagcentre: 
Doris Bisgaard
mob.: 20 34 30 04

Durup og Fur: 
Inga Jeppesen
mob.: 23 35 24 91

Balling og Akutteam: 
Ida Rump
mob.: 20 34 30 12

Hjemmeplejen Skive

Nord: 
Susanne Brogaard
mob.: 25 41 52 96

Midt: 
Camilla Toft
mob.: 20 34 30 14

Syd: 
Gerda Andersen
mob.: 20 34 30 22

Plejeboligenheden - Område 1

Selde og Jebjerg ældrecentre: 
Anne Mette Lynge Sørensen
mob.: 20 34 30 07

Roslev og Glyngøre ældrecentre: 
Charlotte Andersen
mob.: 51 71 50 58

Durup og Breum ældrecentre: 
Vanda Vestergaard
mob.: 22 64 92 63

Plejeboligenheden - Område 2

Balling og Oddense ældrecentre: 
Karin Staun Christiansen
mob.: 20 34 30 10

Lem og Rødding ældrecentre: 
Anette Sørensen
mob.: 2034 3003

Plejeboligenheden - Område 3

Højslev, Bøgely og Hem ældrecentre: 
Margrethe Odland
mob.: 20 34 30 20

Marienlyst plejeboliger: 
Lone Gjørtz
mob.: 20 34 30 06

Marienlyst - Gnisten og Rønbjerg Ældrecenter: 
Annette Toft
mob.: 2034 3023

Plejeboligenheden - Område 4

Gammelgaard:
Birgitte Kassow

mob.: 20 34 30 19

Møllestien, Vaskeri, Vikarkorps, Møllegården – det åbne center:
Anne Juhl
mob.: 20 34 30 26

Skovbakkehjemmet, Teknisk afdeling: 
Mette Palshøj
mob.: 20 34 30 15