Påbegyndt Livsfarlige Og Voldelige handlinger (PLOV)

Eksempelvis:

 • Terror
 • Skoleskyderi

Skive Kommunes handleplan for forebyggelse af ekstremisme og radikalisering (link)

Alarm kan komme fra: Børn, forældre, ansatte.

 • Få alle i sikkerhed.
 • Yd førstehjælp til sårede og tilskadekomne.

Straks

 • Advar alle omkring dig og søg i sikkerhed i nærmeste lokale.
 • Alarmer akut hjælp 1-1-2.
 • Underret kontor og ledelse at der er en krisesituation. De alarmerer videre, og kontakter forvaltningen.
 • Sæt mobiler på lydløs.

Under situationen

 • Lås og barrikader døre, luk vinduer og træk gardiner for.
 • Vær ude af syne fra vinduer, gangarealer og vær stille.
 • Yd førstehjælp til sårede og tilskadekomne i samme lokale.
 • Rør ikke skydevåben. Politiet kan ikke kende forskel på gerningsmand og offer.
 • Følg politiets instrukser og afvendt klarmelding.

Umiddelbart efter

 • Yd førstehjælp til sårede og tilskadekomne.
 • Yd psykisk krisehjælp til alle involverede.
 • Saml alle fysisk til en fælles orientering.
 • Informer relevante – pårørende, ansatte, presse osv.

Opfølgning

 • Følg op på kriseramte og andre involverede.
 • Evaluer hændelsen.

Hver skole bør lave lokale planer tilpasset egen lokation. Se skabelon til lokal plan.

Krisestab

KUFAs øverste krisestab leder indsatsen.

KUFAs øverste krisestab fra delplan (se boksen til højre/nederst)

Mødested
Kriselederen meddeler i sin indkaldelse, hvor staben skal samles.

Indkaldelse og kontakt
Indkaldelse og kommunikation til krisestaben sker via telefon, indtil man er fysisk samlet.

Førstehjælpsudstyr – orienter dig i jeres lokale beredskabsplan, hvor I har det placeret hos jer samt hvem hos jer, der kan førstehjælp.

Kriselederen
KUFA direktør orienterer kommunalbestyrelsen

Ansvarlig leder for involverede personer
Samler til fælles orientering umiddelbart efter hændelsen samme dag, og inden nogen forlader stedet. Informerer forældre og pårørende direkte - og har herefter løbende kontakt. Sørger for information sendes ud i samarbejde med ansvarlig for kommunikation.

Ansvarlig fagchef for log og dokumentation
Udarbejder notat, som beskriver forløbet.

Ansvarlig for kommunikation
Håndterer presse, web og intranet samt andre tekster til involverede.

Nærmeste leder skal være opmærksom på den mere langsigtede virkning af hændelsen hos børnene og de ansatte.

Denne indsatsplan er udarbejdet af SSP-leder.

Godkendt af afdelings-/stabschef december 2018.