Brug af værnemidler ved borger bekræftet smittet eller mistænkt smittet med COVID-19/Corona virus og ved forsigtighedsprincip

Action Card er gældende for alle i Pleje og Visitation samt AKUT-tilbud og botilbud under Sundheds- og Socialafdelingen, i Skive Kommune.

Det er vigtigt at medarbejderne kender og følger alle relevante Action Cards vedr. COVID-19.

Action Card er baseret primært på følgende retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen og Statens Serum Institut:

 • Håndtering af COVID-19: Retningslinjer for brug af værnemidler
 • Infektionshygiejniske retningslinjer for COVID-19

Anbefalinger og retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen og Statens Serum Institut ændres løbende, det er derfor vigtigt, at alle holder sig løbende opdateret, se alle relevante henvisninger under afsnittet retningslinjer og materialer.

Action Card beskriver, hvordan vi i Skive Kommune skal anvende værnemidler, når det konstateres at en borger indenfor gældende område er smittet med COVID-19 eller en borger udviser symptomer på at være smittet, samt ud fra et forsigtighedsprincip ved raske borgere. Hensigten er at forebygge smittespredning.

Medarbejderne skal straks give besked til lederen, hvis de bliver bekendt med at en borger er smittet med COVID-19 eller udviser symptomer på COVID-19.

I en overgangsperiode med øget smittetryk og stor modtagelighed i befolkningen pga. manglende immunitet suppleres generelle infektionshygiejniske forholdsregler ud fra et forsigtighedsprincip med brug af ansigtsværn i form af heldækkende ansigtsvisir eller maske (type I/II).

Det gælder hvor tæt ansigtskontakt (1-2 meter) ikke kan undgås hos:

I Skive Kommune anvendes som udgangspunkt visir (i stedet for maske). Visir skal som udgangspunkt benyttes på steder med sårbare borgere ex plejecentre og andre steder med immunsvækkede borgere.

 • ved procedurer, der indebærer tæt ansigt-til-ansigt kontakt i længere tid (> 15 minutter)

 • ved korterevarende tæt ansigt-til- ansigt kontakt ved mange forskellige borgere på én dag

 • ved borgere hvor det er svært at vurdere symptomer

  o borgere med kendte kroniske symptomer fra luftvejene ex kronisk hoste, borgere med kronisk vejrtrækningsbesvær

  o borgere der har svært ved at give udtryk for symptomer ex. demenssygdom, kognitive funktionsnedsættelser stofmisbrugere

  o borgere med nye symptomer fra luftvejene, der er blevet testet for COVID-19, men hvor diagnosen alligevel ikke kan udelukkes klinisk

 • hvis borgeren selv er utryg for smitterisiko fra personalet ved tæt kontakt i en behandlingssituation
  Anvendelse af visir, udover de beskrevne situationer aftales mellem leder og medarbejder. I tilfælde hvor det ikke kan aftales på forhånd, sker det efter vurdering af den enkelte medarbejder.

Rengøring af visir:

 • Desinficer dine hænder
 • Tag handsker på
 • Tag en forpræpareret klud med universalrengøringsmiddel eller med en klud med universalrengøringsmiddel og vand
 • Rengør visiret indvendig
 • Rengør plastbåndet om hovedet
 • Rengør visiret udvendigt
 • Tag handskerne af og udfør håndhygiejne
 • Er der synlige sprøjt fra host og nys på visiret skal det desinficeres efter rengøring
 • Vurder om visiret stadig kan benyttes (er det stadig i en stand sådan det er forsvarligt ex. ikke mat)
 • Visiret opbevares i en ren pose evt. med navn på da det er et personligt værnemiddel. Skal visiret bruges af flere personaler skal det rengøres og desinficeres med ethanol 70-85%

Hvor ofte skal visir rengøres:

 • I plejeboliger/ bosteder/ klinikker
  • Visiret rengøres når det tages af f.eks. når personalet er til pause, på toilettet og ved endt arbejdsdag
 • I hjemmepleje

Visiret rengøres mellem borgere, da det ikke er muligt at cykle og køre bil med visiret på

Værnemidler bestilles på Centraldepotet@skivekommune.dk senest fredag med henblik på levering den kommende uge.

Bestillingsseddel:

https://old.skive.dk/media/20567/bestillingsseddel-vaernemidler-juli-2020.pdf

Ved akut brug for værnemidler kontaktes:

 • Akutteamet på: 9915 5401
 • Nattevagten på: 9915 5480

Værnemidlerne medtages til den enkelte borgeres lejlighed hver gang.

Værnemidlerne tages på og tages af inde i borgerens bolig.

Ved direkte kontakt til borgeren eller kontakt til borgerens omgivelser anvendes:

 • Handsker
 • Væskeafvisende, langærmet engangsovertrækskittel eller langærmet plastikforklæde
 • Ved risiko for dråbesmitte indenfor 1-2 m fra borgeren anvendes mundbind og visir/beskyttelsesbriller
 • Hvis der blot skal samtales – uden kontakt til borger eller borgerens omgivelser, og der ikke er risiko for dråbesmitte indenfor 1-2 m – anvendes der ikke værnemidler

Skema til brug af værnemidler ved mistanke eller konstateret COVID-19

Ved manglende leverance kan visir/beskyttelsesbriller efter anvendelse, rengøres med vand og sæbe (præpareret rengøringsklud) og desinficeres med ethanolsprit 70 – 85 % og herefter genanvendes. Der anvendes handsker ved desinfektionsproceduren.

Værnemidler kasseres som almindelig dagrenovation.

Instruktionsvideoer om af- og påtagning af værnemidler kan ses i links.

Akutsygeplejersker og hjemmesygeplejersker bør have en akutpakke af værnemidler med i bilen.

Registreres i skemaet smittefare i Nexus – både ved bekræftet og mistanke om COVID-19.

Fjernes igen 48 timer efter symptomophør. Tab af smags- og lugtesans kan vare ved i en længere periode, og regnes derfor ikke med som et symptom ift. vurdering af smittefrihed.

Kontakt nærmeste leder.

Hygiejnekoordinatoren for dit område:

 • Pleje & Omsorg: Else Marie Hansen, tlf 21298829

 • Sundhed & Psykiatri: Winni Weber, tlf 41531254

 • Socialområdet: Dorthe Egeskov, tlf 20765267

Tværgående hygiejnekoordinator Winni Weber, tlf 41531254

21. september 2020