Brug af værnemidler ved borger bekræftet smittet eller mistænkt smittet med COVID-19/Corona virus og når der ikke er påvist eller mistanke om COVID-19

Action Card er gældende for alle plejecentre i Pleje og Visitation, hjemmeplejen, samt AKUT-tilbud og botilbud under Sundheds- og Socialafdelingen, i Skive Kommune.

Det er vigtigt at medarbejderne kender og følger alle relevante Action Cards vedr. COVID-19.

Action Card er baseret på retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen og Statens Serums Institut.

Anbefalinger og retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen og Statens Serum Institut ændres løbende, det er derfor vigtigt, at alle holder sig løbende opdateret, se alle relevante henvisninger under afsnittet retningslinjer og materialer.

Action Card beskriver, hvordan vi i Skive Kommune skal anvende værnemidler, når det konstateres at en borger indenfor gældende område er smittet med COVID-19 eller en borger udviser symptomer på at være smittet, samt ud fra et forsigtighedsprincip ved raske borgere. Hensigten er at forebygge smittespredning.

Medarbejderne skal straks give besked til lederen, hvis de bliver bekendt med at en borger er smittet med COVID-19 eller udviser symptomer på COVID-19.

Personalet skal altid efterleve de generelle infektionshygiejniske retningslinjer, samt generel smitteforebyggende adfærd herunder sikre afstand, håndhygiejne, rengøring og evt. desinfektion af overflader.

I visse situationer anbefaler Sundhedsstyrelsen brug af ansigtsværnemidler, også når der ikke er klinisk mistanke om, at en borger er smittet med ny Corona virus.

Anbefalingerne omfatter sundheds- og ældreområdet, samt visse dele af socialområdet, hvor der er tæt kontakt med borgere, der kan være i øget risiko for et alvorligt sygdomsforløb med COVID-19.

Brug af ansigtsværnemidler i situationer, hvor der ikke kan holdes afstand
Situationer, hvor ansigtsværnemidler anbefales ved tæt kontakt med patienter/borgere uden mistanke om COVID-19:

 • Omsorg, støtte, pleje, undersøgelse og behandlingsopgaver med ansigt-til-ansigt kontakt, og hvor der ikke kan opretholdes minimum 1 meters afstand til borgeren/patienten. Afstanden måles fra 'næsetip til næsetip'.
  Hvis det i forvejen er kendt, at patienten/borgeren kan være i øget risiko for et alvorligt forløb ved COVID-19 skal forsøges at holde 2 meters afstand.

 • Såfremt en patient/borger giver udtryk for at være utryg i forhold til at udsættes for smitterisiko fra personalet i en situation, hvor der i øvrigt opretholdes afstand, kan personalet og patient/borger også anvende ansigtsværnemiddel.

Ansigtsværnemidler skal som udgangspunkt benyttes, hvor det ikke er muligt at overholde afstandsanbefalingerne på henholdsvis 1 meter og 2 meter ved borgere med øget risiko for alvorligt sygdomsforløb.

Masker, herunder mundbind, er at foretrække til beskyttelse af andre, fordi de slutter tæt og filtrerer udåndingsluften.

Visir som alternativ til maske/mundbind

 • Der kan være situationer eller forhold, der gør, at en maske og mundbind ikke er egnet. Her er et heldækkende ansigtsvisir det bedste alternativ. Dette kan være:
  • hvor det er væsentligt at vise ansigt i kommunikationen, fx når der skal kommunikeres med et barn, en person med demens, eller der er behov for mundaflæsning,
  • hvor maske ikke er egnet, fx ved borgere eller patienter der får væsentlige gener, fx angstlignende eller voldelig adfærd, ved synet af personalets masker
  • personer, der ikke kan anvende maske/mundbind, fx grundet allergi eller andet.
  • Når det i øvrigt er af væsentlig betydning for opgaveløsningen

Undladelse af ansigtsværnemidler:
I tilfælde, hvor der kun ganske kortvarigt ikke holdes afstand til den enkelte patient/borger, kan brug af ansigtsværnemidler undlades. Sådanne konkrete situationer vil fx være, hvis der skal gives en kort besked, uddeling af medicin, når der gives et glas vand og lignende situationer, hvor kontakten er kortvarig, og der ikke er ansigt-til-ansigt kontakt.

Se desuden vejledning til anvendelse af ansigtsværnemidler: https://old.skive.dk/media/20617/anvendelse-af-ansigtsvaernemidler-okt2020.pdf

 1. Udfør håndhygiejne.
 2. Tag mundbindet på ved at holde i øreelastikkerne.
 3. Sørg for, at det sidder tæt til dit ansigt og dækker både næse og mund.
 4. Rør ikke mundbindet under brug. Skift det ofte og altid, hvis det er fugtigt eller beskidt (hvis der ex er hostet eller nyst i mundbindet).
 5. Tag mundbindet af ved at tage fat i elastikkerne og smid det straks ud.
 6. Udfør håndhygiejne efter brug.

Øjenbeskyttelse
Når borgeren ikke anvender mundbind, anbefales medarbejderen som udgangspunkt også at anvende øjenbeskyttelse (visir eller beskyttelsesbrille) for at beskytte medarbejderens øjne mod evt. dråber

Har borgeren mundbind på kan personalet undvære øjenbeskyttelse.

Gældende for Socialafdelingen er, at der ALTID benyttes øjenbeskyttelse, hvis ikke borgeren bærer mundbind

Rengøring af visir og beskyttelsesbriller:

 • Desinficer dine hænder
 • Tag handsker på
 • Tag en forpræpareret klud med universalrengøringsmiddel eller med en klud med universalrengøringsmiddel og vand
 • Rengør visiret/beskyttelsesbrillerne indvendig
 • Rengør plastbåndet om hovedet
 • Rengør visiret/beskyttelsesbrillerne udvendigt
 • Tag handskerne af og udfør håndhygiejne
 • Er der synlige sprøjt fra host og nys på visiret/beskyttelsesbrillerne skal det desinficeres efter rengøring
 • Vurder om visiret/beskyttelsesbrillerne stadig kan benyttes (er det stadig i en stand sådan det er forsvarligt ex. ikke mat)
 • Visiret/beskyttelsesbrillerne opbevares i en ren pose evt. med navn på da det er et personligt værnemiddel. Skal visiret/beskyttelsesbrillerne bruges af flere personaler skal det rengøres og desinficeres med ethanol 70-85%

Hvor ofte skal visir/beskyttelsesbriller rengøres
Visiret/ beskyttelsesbrillerne rengøres når det tages af f.eks. når personalet er til pause, på toilettet, har opgaver hvor afstanden kan overholdes og ved endt arbejdsdag.

Værnemidler bestilles på Centraldepotet@skivekommune.dk senest fredag med henblik på levering den kommende uge.

Bestillingsseddel:

 

https://old.skive.dk/media/20610/bestillingsseddel-pleje-og-omsorg-soc-og-sundhed.pdf


Ved akut brug for værnemidler kontaktes:

 • Akutteamet på: 9915 5401
 • Nattevagten på: 9915 5480

Værnemidlerne medtages til den enkelte borgeres lejlighed hver gang.

Værnemidlerne tages på og tages af inde i borgerens bolig.

Ved direkte kontakt til borgeren eller kontakt til borgerens omgivelser anvendes:

 • Handsker
 • Væskeafvisende, langærmet engangsovertrækskittel eller langærmet plastikforklæde
 • Ved risiko for dråbesmitte indenfor 1-2 m fra borgeren anvendes mundbind og visir/beskyttelsesbriller
 • Hvis der blot skal samtales – uden kontakt til borger eller borgerens omgivelser, og der ikke er risiko for dråbesmitte indenfor 1-2 m – anvendes der ikke værnemidler

Skema til brug af værnemidler ved mistanke eller konstateret COVID-19

Ved manglende leverance kan visir/beskyttelsesbriller efter anvendelse, rengøres med vand og sæbe (præpareret rengøringsklud) og desinficeres med ethanolsprit 70 – 85 % og herefter genanvendes. Der anvendes handsker ved desinfektionsproceduren.

Værnemidler kasseres som almindelig dagrenovation.

Instruktionsvideoer om af- og påtagning af værnemidler kan ses i links.

Akutsygeplejersker og hjemmesygeplejersker bør have en akutpakke af værnemidler med i bilen.

Registreres i skemaet smittefare i Nexus – både ved bekræftet og mistanke om COVID-19.

Fjernes igen 48 timer efter symptomophør. Tab af smags- og lugtesans kan vare ved i en længere periode, og regnes derfor ikke med som et symptom ift. vurdering af smittefrihed.

Kontakt nærmeste leder.

Hygiejnekoordinatoren for dit område:

 • Pleje & Omsorg: Else Marie Hansen, tlf 21298829

 • Sundhed & Psykiatri: Winni Weber, tlf 41531254

 • Socialområdet: Dorthe Egeskov, tlf 20765267

Tværgående hygiejnekoordinator Winni Weber, tlf 41531254

30. oktober 2020