Covid-19/ coronavirus

Skal jeg komme på arbejde/i skole/i dagtilbud?

Guide: Forholdsregler i forbindelse med at dagtilbud og skoler genåbner.

_________

COVID-19. Screening for SARS-CoV-2 hos asymptomatiske borgere og medarbejdere fra kommunale, regionale og private plejehjem, bosteder mv. i Region Midtjylland som led i smitteopsporing, regional retningslinje

Retningslinje fra Region Midt

Pleje, omsorg, social: Borger bekræftet smittet eller mistænkt smittet med COVID-19/Coronavirus , udekørende og støtte i eget hjem 

Action card 1: Dette Action Card er gældende for medarbejdere i udekørende funktioner i Pleje og Omsorg samt medarbejdere der løser støtteopgaver i borgernes eget hjem i Sundheds-, Familie- og Socialafdelingen, Skive kommune.

Pleje, omsorg, social: Borger bekræftet smittet eller mistænkt smittet med COVID-19/Corona virus på et plejecenter eller botilbud

Action card 2: Dette Action Card er gældende for alle plejecentre i Pleje og Omsorg samt AKUT-tilbud og botilbud under Sundheds- og Socialafdelingen, i Skive kommune.

Pleje, omsorg, social: Medarbejder bekræftet smittet med COVID-19/Coronavirus

Action card 3: Dette Action Card er gældende for medarbejdere ansat i tilbud og udekørende opgaver i Pleje og Omsorg, familieafdelingen, samt i Sundheds- og Socialafdelingen, i Skive Kommune.

Pleje, omsorg, social: Medarbejder udviser symptomer på/mistænkt smittet med COVID-19/Corona virus

Action card 4: Dette Action Card er gældende for medarbejdere ansat i tilbud og udekørende opgaver i Pleje og Omsorg, familieafdelingen, samt i Sundheds- og Socialafdelingen, i Skive Kommune.

Pleje, omsorg, social: Arbejdsgang for eksterne leverandører for besøg på plejecentre og botilbud 

Action card 5: Dette Action card er gældende for alle plejecentre i Pleje og Omsorg samt botilbud under Sundheds- og Socialafdelingen, i Skive kommune. Action Card er gældende for alle, som ikke er ansat direkte på et botilbud eller et plejecenter og dermed betragtes som ”ekstern”.

Pleje, omsorg, social: Test af medarbejdere. COVID-19/Corona virus

Action card 6: Dette Action card er gældende for medarbejdere ansat i tilbud og udekørende opgaver i Pleje og Omsorg, familieafdelingen, samt i Sundheds- og Socialafdelingen, i Skive Kommune.

Pleje, omsorg, social: Rengøring hos borger bekræftet smittet eller mistænkt smittet med COVID-19/Corona virus

Action card 7: Dette Action card er gældende for alle plejecentre i Pleje og Visitation, hjemmeplejen, samt AKUT-tilbud og botilbud under Sundheds- og Socialafdelingen, i Skive Kommune.

Pleje, omsorg, social: Brug af værnemidler ved borger bekræftet smittet eller mistænkt smittet med COVID-19/Corona virus og ved forsigtighedsprincip

Action card 8: Dette Action card er gældende for alle i Pleje og Visitation samt AKUT-tilbud og botilbud under Sundheds- og Socialafdelingen, i Skive kommune.

Pleje, omsorg, social: Besøg på botilbud i Socialafdelingen og Center for Psykiatri og Rusmiddel

Action card 9: Dette Action card er gældende for bofællesskaber og døgntilbud i Socialafdelingen og Center for Psykiatri og Rusmiddel i Skive Kommune. Retningslinjerne drejer sig om besøg fra pårørende på tilbuddenes arealer.

Pleje, omsorg, social: Test af borgere. COVID-19/Corona virus

Action card 10: Dette Action card er gældende retningslinjer i forhold til test borgere, der bor i et botilbud eller på et plejecenter, eller som bor selvstændigt og får støtte fra udekørende medarbejdere i Pleje og Omsorg, familieafdelingen, samt i Sundheds- og Socialafdelingen, i Skive Kommune. 

__________

Skoler og dagtilbud: Medarbejder bekræftet smittet med COVID-19/Corona virus

Action card 1: Dette action card er gældende for medarbejdere ansat i skoler og dagtilbud i Skive Kommune. 

Skoler og dagtilbud: Medarbejder mistænkt smittet med COVID-19/Corona virus

Action card 2: Dette action card er gældende for medarbejdere ansat i skoler og dagtilbud i Skive Kommune.

__________