Overfald og trusler - generelt

Overfald og trusler

Når hændelsen sker

 • Vurder behov for akut hjælp - kald 1-1-2
 • Giv kollegial psykisk førstehjælp umiddelbart efter episoden.

Psykisk førstehjælp

 • Lad ikke den voldsramte være alene
 • Skab ro og tryghed
 • Lyt til den voldsramte – lad vedkommende fortælle (igen og igen), hvad der er sket
 • Undgå at bagatellisere
 • Undgå at kritisere den voldsramtes handlinger
 • Ledsag til skadestuen, hvis det er nødvendigt
 • Hjælp evt. med at kontakte familie og pårørende
 • Følg evt. den voldsramte hjem
 • Sørg for at den voldsramte ikke er alene det første døgn

Umiddelbart efter ulykken

 • Leder og arbejdsmiljørepræsentant skal orienteres hurtigst muligt efter episoden har fundet sted.
 • Leder sørger for at der tilbydes krisehjælp til skadelidte – krisehjælp kan rekvireres på tlf.: 9752 0095.

Anmeld hurtigst muligt episoden til politiet, med mindre andre forhold taler herfor.

 • Anmeld episoden som en arbejdsskade.
 • De øvrige medarbejdere skal orienteres om hændelsen.

Opfølgning den efterfølgende tid

 • Hold jævnlig kontakt med den pågældende medarbejder i perioden efter.
 • Støt den pågældende medarbejders tilbagevenden til arbejdet.
 • Giv mulighed for møde mellem skadelidte og andre involverede i episoden.

Hvis du modtager en trussel via email

Du skal omgående:

 • Orientere din nærmeste leder
 • Aftale det videre forløb med din leder, herunder om evt. anmeldelse til politiet
 • Orientere din arbejdsmiljørepræsentant