Evakueringsplan for BOMI

Evakuering af BOMI i tilfælde af brand, røg, gas eller anden livstruende skadespåvirkning.

Evakueringsplanen er gældende for både ansatte og borgere der befinder sig på BOMI.

Alarmering kan komme fra direkte involverede eller vidner.

Alarmering til alarmcentralen:

 • Tryk 1-1-2
 • Oplys om skadens karakter
 • Adresse: Viborgvej 7, 7800 Skive
 • Om der er tilskadekomne personer og evt. hvor mange
 • Navn og telefonnummer på anmelderen
 • Send en mand ud for at vise Falck, hvor de skal køre hen

Når der er skabt overblik over situationen, kontaktes/informeres de respektive

Stands ulykken, hvis det er muligt og sikkert

Alarmering

Der vurderes hurtigst muligt, om det er nødvendigt at igangsætte evakuering af fabrikken/huset.

Få alle personer hurtigt og sikkert ud af bygningen og hjælp eventuelt tilskadekomne.

Alarmering på BOMI sker ved opråb/brug af fløjte og så vidt muligt med interval ringetone med klokken/ sirene.

Hvis brand/evakueringsalarmen lyder, skal bygningen forlades omgående.

Straks

 • Stop ulykken, hjælp tilskadekomne og ring 1-1-2
 • Sørg for at få alle personer i sikkerhed
 • Informer nærmeste leder, som aktiverer krisestab
 • Tilkald nødvendig hjælp – fx fra kolleger

Foretag evakuering

 • Alle personer forlader bygningen ved at benytte nærmeste flugtvej 
 • Det skal sikres at alle er kommet ud i det fri 
 • Alle samles på et i forvejen aftalt sted – dette fremgår af ”Indsats- og Evakueringsplan for BOMI Viborgvej 7”
 • Iværksæt rednings- og slukningsarbejde hvis det er sikkert og forsvarligt. Forsøg at begrænse branden ved at lukke (IKKE LÅSE) døre og vinduer.

Umiddelbart efter - resten af dagen

 • Giv psykisk førstehjælp til tilskadekomne, vidner, pårørende og andre involverede
 • Sørg for den/de kriseramte får fortsat hjælp og ikke er alene
 • Vurder behovet for fortsat krisehjælp og kontakt evt. psykolog
 • Informer relevante – pårørende, ansatte, presse osv.

Opfølgning

 • Anmeld ulykken til arbejdstilsynet
 • Inddrag sikkerhedsorganisation
 • Følg op på de kriseramte og andre involverede

Alle er forpligtiget til at følge aftalte retningslinjerne indtil brandvæsenet ankommer.

Herefter leder indsatslederen indsatsen.

Den lokale leder har ansvar for kommunikation og opfølgning.

 • Pulverslukkere bruges ved brande i faste stoffer, væskebrande og i gasflasker. 
 • Vandfyldt slange i vægskab og håndsprøjtebatteri anvendes kun på faste stoffer og personer. 
 • Brandtæppe anvendes på personer og væskebrande (kan også anvendes i forbindelse med slukning i IT-udstyr). 
 • Kulsyreslukker
 • Fedtslukker
 • C02-slukkere bruges til brand i elinstallationer, IT-udstyr, væskebrande og gasbrande

Oversigt over slukningsudstyr på BOMI fremgår af afsnit 12 i ”Indsats- og Evakueringsplan for BOMI Viborgvej 7”.

Oversigt over hjertestartere: www.hjertestarter.dk

 • Den lokale leder informerer Arbejdsmarkedschefen snarest muligt samme dag.
 • Eventuel pressehenvendelse håndteres på ledelsesniveau i samarbejde med kommunikationsafdelingen

Denne indsatsplan er udarbejdet af Louise Hansen d. 13.12.2018

Godkendt af Arbejdsmarkedschef Dorthe Hamrum den 19.12.2018

Kontakt

BOMIs Indsatsgruppe består af:

Indsatsleder

Centerchef Pia Jensen tlf. 2448 0981

Stedfortræder

Pedel Steen Kirk tlf. 9915 7983 – viderestilles til mobil

Det valgte MED- udvalg

 • Ledelsesrepræsentant Ove Dalsgaard tlf. 9915 7923

 • Næstformand Helle Nielsen tlf. 9915 7937 – viderestilles til mobil

 • Medarbejderrepræsentant Bodil Thøgersen tlf. 9915 7927 – viderestilles til mobil

 • Medarbejderrepræsentant Morten Olesen tlf. 2664 4998

Arbejdsmarkedschef

Dorthe Hamrum tlf. 2064 1621