Overfald og trusler

Når hændelsen sker

 • Vurder behov for akut hjælp - kald 112!
 • Giv kollegial psykisk førstehjælp, umiddelbart efter episoden.

Psykisk førstehjælp

 • Lad ikke den voldsramte være alene
 • Skab ro og tryghed
 • Lyt til den voldsramte – lad vedkommende fortælle (igen og igen), hvad der er sket
 • Undgå at bagatellisere
 • Undgå at kritisere den voldsramtes handlinger
 • Hjælp evt. med at kontakte familie og pårørende
 • Følg evt. den voldsramte hjem
 • Sørg for at den voldsramte ikke er alene det første døgn
 • Ledsag kollegaen til skadestuen, hvis det er påkrævet

Umiddelbart efter ulykken

 • Leder og arbejdsmiljørepræsentant skal orienteres hurtigst muligt efter episoden har fundets sted.
 • Leder sørger for at der tilbydes krisehjælp til skadelidte – krisehjælp kan rekvireres på tlf.: XX XX XX XX.
 • Episoden anmeldes som en arbejdsskade og anmeldes til politiet (hurtigst muligt/inden for 24 timer).
 • De øvrige medarbejdere skal orienteres om hændelsen.

Opfølgning den efterfølgende tid

 • Hold jævnlig kontakt med den pågældende medarbejder i perioden efter.
 • Støt den pågældende medarbejders tilbagevenden til arbejdet.
 • Giv mulighed for møde mellem skadelidte og andre involverede i episoden.

Hvis du modtager en trussel via email

Du skal omgående:

 • Underrette din nærmeste leder
 • Aftale det videre forløb med din leder om evt. underretning af politiet
 • Orientere din arbejdsmiljøkonsulent