Førstehjælp

Førstehjælpens vigtigste hovedpunkter

  1. Stands ulykken - skab overblik
  2. Giv livreddende førstehjælp
  3. Tilkald hjælp - Alarmér 1-1-2
  4. Giv almindelig førstehjælp

Livreddende førstehjælp trin for trin

  • Er personen bevidstløs? - tal og rusk
  • Få en kollega til at tilkalde hjælp, 1-1-2 hurtigst muligt
  • Få en kollega til at hente hjertestarteren, hvis I har en