Brand

Red menneskeliv

 • Er der mennesker i øjeblikkelig fare, så red dem først!
 • Advar og evakuér andre personer i fare.
 • Luk døre og vinduer (døre må ikke låses).
 • Hvis det er en institutionen, der har dyr, skal disse naturligvis også reddes ud, hvis det er muligt.

Alarmér

 • Aktivér et evt. brandtryk.
 • Alarmér 1-1-2.
 • Lokale varslingsinstrukser iværksættes.

Bekæmp ilden, hvis det er forsvarligt

 • Sluk for evt. strøm hvis det er muligt.
 • Begynd slukning med tilgængeligt slukningsudstyr.

Kontaktpersonen tager kontakt til indsatslederen fra brandvæsnet ved ankomst. Fortæl indsatslederen:

 • Er der personer i bygningen? Evt. antal?
 • Hvor er ilden opstået og hvor brænder det?

Hvis du bliver overrasket af røgen

 • Bliv helt nede ved gulvet.
 • Beskyt næse og mund med et klæde og kryb mod den nærmeste udgang
 • eller luk døren til rummet og giv dig til kende i et åbnet vindue.

Eksempler på slukningsudstyr

 • Pulverslukkere bruges ved brande i faste stoffer, væskebrande og i gasflasker.
 • Vandfyldt slange i vægskab og håndsprøjtebatteri anvendes kun på faste stoffer og personer.
 • Brandtæppe anvendes på personer og væskebrande (kan også anvendes i forbindelse med slukning i IT-udstyr).
 • C02-slukkere bruges til brand i elinstallationer, IT-udstyr, væskebrande og gasbrande